İletişim

S.S. 283 SAYILI

SUSURLUK YAĞLI TOHUMLAR

TARIM SATIŞ KOOPERATİFİ

 

Tarihi

 

    Ana iştigal konusu ayçiçeği ve diğer yağlı tohumlar olan S.S.283 Sayılı Susurluk Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi 15 ortağımızın iştiraki ile 1967 yılında kurulmuştur.                         

    Kooperatifimizin Çalışma bölgesi Susurluk İlçesi ve Mahalleleridir.

    Kuruluş yılından günümüze kadar hızlı ve istikrarlı bir gelişme gösteren kooperatifimiz Merkez depolarında 1 adet 1.450 (ton) depo ve 2 adet 400 M2 koltuk ambarı ve 1 adet 60 tonluk elektronik kantar ile ortak ve müşterilerimize hizmet etmekteyiz. Ayrıca merkez depomuzda Ayçiçeği ürün alımı son teknoloji yağ tayin cihazı ile yapılmaktadır.

    Kuruluşta 15 olan ortak sayımız günümüzde 398 olmuştur.

    Kayıtlı ortaklarımızın 6 tanesi kadın, 392 tanesi erkektir. Ortaklarımızın % 76,13’ü ilkokul, % 13,07’si ortaokul, % 8,30’u lise, %1,50’i yüksekokul ve % 1,00’i üniversite mezunudur. Kayıtlı ortaklarımızın arazi durumlarını değerlendirdiğimizde 160 ortağın 0-50 dekar, 127 ortağın 50-100 dekar, 79 ortağın 100-200 dekar ve 35 ortağın 200 ve üzeri dekar araziye sahip oldukları tespit edilmiştir. Ortaklarımızın yaş aralığı incelendiğinde 15 ortağımızın 18–35 yaş arası, 98 ortağımızın 35–50 yaş arası ve 288 ortağın 50 ve üzeri yaş aralığındadır.

    Kurulduğu günden beri ortaklarından aldığı ayçiçeği ürünlerini depolayıp uygun fiyata satmış ve böylece ortakların ürünlerinin değerinin korunmasını sağlamıştır. Ayrıca ortaklarımızın Ayçiçek ürünü üretiminde gerekli her türlü ihtiyaçları ivedilikle karşılanmaktadır. Bunların yanında Birliğimiz entegre tesislerinde üretilen karma yem ve çuvallı küspeler ortak ve müşterilerimizin beğenisine sunulmuş olup, piyasa fiyatlarının altında satışı yapılmaktadır.

    Kooperatifimiz ortak ve müşterilerine en iyi hizmeti vermek amacıyla 5 kadrolu personel ile hizmet vermektedir. Kadrolu personelimizin eğitim durumlarını incelediğimizde 1 personelimiz lise, 1 personelimiz Meslek Yüksek Okul, 3 personelimiz de üniversite mezunudur.

    Kooperatifimiz yıllık ortalama 1.000 ton ayçiçeği ürünü mubayaa etmektedir. Bunun yanında yılda ortalama 3 ton ayçiçeği tohumu, 300 ton gübre, 40 ton rafine yağ, 1,7 ton margarin yağ, 4.400 ton fenni yem ve 1.750 ton çuvallı ayçiçeği küspesi ve 8.900 adet Market Malı satışı yapılmaktadır.     

 

    Kooperatifimiz S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğine bağlı olup, faaliyetlerini 4572 Sayılı Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri Hakkında Kanun ve Ana Sözleşme Hükümleri çerçevesinde yürütmektedir.

Duyurular Modülü
İhaleler Modülü