İletişim

 

 

 

İLAN

 

 

                 S.S. 283- Sayılı Susurluk Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifinden.

 

            Kooperatifimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 10.04.2020 tarihine rastlayan Cuma günü saat: 10:30’ da Han Mahallesi Çay Caddesi No:4/A Susurluk /BALIKESİR adresindeki kooperatifimiz hizmet binasında yapılacaktır.

 

            Birinci toplantıda nisap sağlanamadığı takdirde, ikinci ve son toplantı Anasözleşme’nin 32’nci Maddesi doğrultusunda 18.04.2020 tarihine rastlayan Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

 

            Katılma hakkına sahip ortakların aşağıdaki gündemde yazılı konuları görüşüp karara bağlamak üzere belirli gün ve saatte toplantıya gelmeleri rica olunur.

 

 

                                                                                                                            YÖNETİM KURULU

 

 

                                                    

 

GÜNDEM

 

 

 

1- Açılış ve Genel Kurul Divanı’nın teşkili.  ( 1 Başkan 2 katip üye seçimi )

 

2- Atatürk ve Aziz Şehitlerimiz için saygı duruşu, İstiklal Marşı.

 

3- Mülkiyeti kooperatifimize ait üzerinde merkez alım yerinin bulunduğu Balıkesir ili, Susurluk ilçesi, Yeni mahalle, 4950-Ş pafta, 85 ada, 39 parselde kayıtlı 3.004 m2 yüzölçümlü arsa üzerine 2 katlı hizmet binası ve lojman yapılması hakkında görüşme yapılması,

 

4- Dilek temenniler ve kapanış.